Ranking dostawców Internetu domowego

W 2021.04 użytkownicy wszystkich aplikacji SpeedTest.pl wykonali 4 mln pomiarów, w tym 902 tys. w aplikacjach mobilnych.

Ranking powstał na podstawie pomiarów dla operatorów stacjonarnych oraz mobilnych w ramach połączeń przez router lub modem USB. Pomiary wykonano we wszystkich aplikacjach SpeedTest.pl. Ranking uwzględnia zarówno łącza konsumenckie, jak i biznesowe. Warunkiem obecności w rankingu jest udział liczby testów operatora nie mniejszy niż 0,5% wszystkich testów w tej kategorii. Kolejność operatorów została ustalona na podstawie prędkości pobierania danych (od największej).

Pozycja
Nazwa dostawcy
Prędkość pobierania
[Mb/s]
1 UPC 157,2
2 INEA 153,5
3 T-Mobile Stacjonarny 143,4
4 Vectra 131,8
5 Toya 129,5
6 Multimedia 100,6
7 Orange 97,9
8 Netia 81,6
9 Exatel 69,0
10 Play 23,8
11 T-Mobile 22,4
12 Orange Mobile 20,0
13 Plus 15,2

Informacje dodatkowe

Przed wyznaczeniem średnich wartości w publikowanych rankingach i statystykach, agregujemy surowe wyniki dla operatora, użytkownika, lokalizacji i technologii połączenia w ustalonym czasie. Dzięki temu uśredniamy nadmiarowe wyniki pomiarów, wykonane przez pojedynczych użytkowników, które mogłyby wpłynąć na wyniki rankingów.

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania wyników powyższych rankingów w kontekście znaku handlowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie wyników powyższego rankingu bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi cytowanie wyników w portalach informacyjnych i prasie.