Jak ustawić adres IP w Windows

Praktycznie wszystkie opcje (adres IP, maska, brama, adres serwera DNS) znajdują się w jednym miejscu. Począwszy od XP w górę (Vista, Win7) należy w Panelu Sterowania, który jestem centrem dowodzenia wszechswiatem, znaleźć rozdział połączenia sieciowe oraz ikony połączeń sieciowych (np. Połączenie lokalne, Połączenie sieci bezprzewodowej). Następny wybrać właściwości połączenie i postępować zgodnie z poniższymi obrazkami.

Statyczny adres IP

Konfiguracja automatyczna (DHCP)

Dla rzeźników :) - spod konsoli

netsh interface ip set address name="LAN Intel Pro" source=static 192.168.1.123 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1 (w jednej linii)

netsh interface ip set dns name="LAN Intel Pro" static 194.204.152.34